Privacy Verklaring Stichting Turfloop Schijf

gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer

In deze verklaring wordt vastgelegd hoe het bestuur van Stichting Turfloop Schijf omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen
1. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, voornaam, achternaam, geboorte datum, adres, geslacht, e-mail adres,                                IBAN-nummer, telefoon nummer en eventueel lidnummer van Atletiek Unie.
2. Onder stichting wordt verstaan de Stichting Turfloop Schijf, zoals omschreven in de Statuten.
3. Wanneer je meedoet aan de Turfloop, worden je persoonsgegevens verzameld op basis van de grondslag overeenkomst.                  Voor deelname aan de wedstrijd zijn jouw gegevens nodig om de inschrijving te verwerken, de categorie indeling te bepalen en        je behaalde resultaten te verwerken in de uitslagen.

Persoonsgegevens:
Persoonlijke gegevens worden met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

De persoonsgegevens van deelnemers
worden gebruikt voor startnummers, uitslagen correct te verwerken en op te maken. Deelnemers kunnen voor het evenement via e-mail benadert worden zodat er nog indien nodig belangrijke informatie kan worden doorgegeven.
De persoonsgegevens van sponsors worden gebruikt om sponsor activiteiten bij onze evenementen goed tot uitvoer te brengen.
De persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt om de vrijwilligers te informeren over hun taak en werkzaamheden.

 De gegevens staan op een computer die met een wachtwoord is beveiligd.De persoonsgegevens zijn in te zien door de bestuursleden die deze nodig hebben om hun taak uit te voeren.
De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden.

Uw rechten
U heeft het recht om Stichting Turfloop Schijf te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Tevens kunt U schriftelijk via de e-mail verzoeken om uw gegevens indien nodig aan te passen.

Inschrijfformulier

Wanneer een persoon wil deelnemen aan de Turfloop zal er een inschrijfformulier moeten worden ingevuld. Dit kan vooraf plaatsvinden middels voorinschrijving via de website of schriftelijk op de dag van het evenement.
Op het moment van inschrijven gaat de deelnemer akkoord met het gegeven dat persoonsgegevens (eerder genoemd in punt 1) worden verwerkt.   Voor kinderen onder de 16 jaar, gaan de ouders (mede) akkoord met het verwerken en opslaan van de gegevens, genoemd in punt 1 van deze verklaring.

Beeldmateriaal
Tijdens het evenement kunnen er foto’s of video opnames worden gemaakt. Het verkregen beeldmateriaal kan tijdens of na het evenement op internet en in diverse (social)media worden geplaatst.
Als deelnemer gaat u op het moment van inschrijven akkoord dat het verzamelde beeldmateriaal tijdens het evenement eventueel geplaatst kan worden op internet en diverse (social)media. Eerder genoemde staat ook op het inschrijfformulier vermeld.

Heeft u als deelnemer hier bezwaar tegen dan kunt u dit schriftelijk per e-mail kenbaar maken. Stichting Turfloop Schijf zal dan geen beeldmateriaal gebruiken, of indien mogelijk verwijderen waar de deelnemer herkenbaar op staat.

Andere websites
De website van Stichting Turfloop Schijf kan door middel van hyperlink, banner of button verwijzingen naar andere websites bevatten.
Dit betekent niet dat Stichting Turfloop Schijf verbonden is aan deze sites.
Stichting Turfloop Schijf is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet door deze derden.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contact gegevens
Stichting Turfloop Schijf
email: turfloop.schijf@gmail.com

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb