Protocol verantwoorde atletieksport 25 februari 2022

Protocol verantwoorde atletieksport per 25 februari


Dit protocol gaat uit van de per 25 februari 2022 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in
de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.
Dit protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere
sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.
Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.
Met dit protocol willen we onze clubs, loopgroepen en atleten richting geven hoe te handelen, uitgaande
van de maatregelen van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM.
Onder “sporters” wordt in dit protocol verstaan: baanatleten en wegatleten/hardlopers.
Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van dit protocol kunnen gesteld worden via
info@atletiekunie.nl.
In het protocol vind je de volgende informatie:
1.  Richtlijnen algemeen
2.  Vereniging en accommodatie
3.  Eventuele besmetting


1.  Richtlijnen algemeen
    • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
    • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
      neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
      koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
   • Het blijft verstandig om je aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus
      aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen
      handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het
      druk is.
   • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in de binnenruimtes.
   • Sporten is weer toegestaan zonder beperkende maatregelen.
   • Op binnensportlocaties waar meer dan 500 mensen aanwezig zijn die geen vaste
      zitplaats hebben, geldt een testverplichting (1G).
   • De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca.
2.  Vereniging en accommodatie
   • Blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op
     weg te helpen, is hier een aantal tips geformuleerd.
   • Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is
     voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de
     gemeente.
  • Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers
     en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op
     de sportlocatie.
   • Zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en
     grendel zitten.
  • Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor
     materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
     Protocol verantwoorde atletieksport 25 februari 2022
   • Geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop
      het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de
      afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.
3.    Eventuele besmetting

   • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
    neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
    en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid
    die moeten worden gehanteerd. De GGD. geeft aan welke quarantainemaatregelen
    noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • Atleten kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij
    (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
    benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb